Zgłoszenie drużyn do rozgrywek, opłaty w sezonie 2018/2019
(data: 2018-09-09)

Nowa strona 2

Potwierdzanie udziału, wycofanie drużyn oraz

zgłaszanie nowych (5 liga) ŁLTSAiW w sezonie

2018/2019 należy mailem na adres:  robert.lltsaiw@gmail.com

do dnia 18.09.2018 r.

W TYTULE MAILA NALEŻY PODAĆ NAZWĘ DRUŻYNY i Ligę

W mailu podajemy:

1.Nazwa drużyny

2.Liga

3.Nazwisko, imię kierownika drużyny

4.Telefon kontaktowy

5.Adres mailowy kierownika, który będzie w systemie GoMyLeague

6.Adres sali, na której będą rozgrywane mecze,

dzień i godzina wejścia na salę

7.Ilość zawodników w drużynie

Administrator GML będzie sukcesywnie umieszczał

 w/w dane w systemie.

Po otrzymaniu hasła dostępowego na podany adres

mailowy kierownik drużyny będzie mógł dopisywać

do swojej drużyny zawodników.

 

Wpisowe w sezonie 2018/2019 będzie składało się

z dwóch części (suma płatna z góry przelewem):

A. bez zmian: 120, - zł od drużyny w składzie do 5 zawodników,

od każdego następnego zawodnika 20,- zł

B. 12 zł od każdego zawodnika w drużynie (1 złoty/mc)

płatne z góry za prowadzenie systemu GoMyLeague

Suma płatna przelewem na konto do dnia 18.09.2018r

 

Numer konta: 47 1050 1461 1000 0097 0131 8280

 

W tytule przelewu wpisujemy nazwę drużyny, ligę i ilość

zawodników.

Np.: Drewnomik - 4 liga, 5 zawodników: wpłaca 180zł

 

Drużyna z 3 zawodnikami: 120+3x12=156

Drużyna z 4 zawodnikami: 120+4x12=168

Drużyna z 5 zawodnikami: 120+5x12=180

Drużyna z 6 zawodnikami: 140+6x12=212

Drużyna z 7 zawodnikami: 160+7x12=244

Kwotę tę proszę wpłacać przelewem ułatwi to nam

rozliczenie i unikniemy zamieszania na zebraniu.

 

Robert Mikołajczyk

Prezes ŁLTSAiW«« powrót