Mistrzostwa Województwa Łódzkiego Amatorów i Weteranów
(data: 2018-04-16)

Nowa strona 1

Mistrzostwa Województwa Łódzkiego Amatorów i Weteranów

 

Termin: 22 kwietnia 2018

Miejsce: Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Łodzi, ul. Czajkowskiego 14

 

Uczestnictwo: grać mogą tylko mieszkańcy województwa łódzkiego

Weterani (Panowie od 40 lat) będą podzieleni trzy równoliczne kategorie wiekowe- jeśli nie będzie dużych różnic będzie tradycyjnie : [W1] -   60 lat i starsi (roczniki do 1958),  [W2]-   50-59 lat (roczniki 1959-1968),

[W3] -  40-49 lat (roczniki 1969-1978) 

 

Planowany program :

od godz. 10

[K]  kobiety (uczestnictwo jak w Grand Prix Łodzi), [W1]  i [W2]

ok godz. 12:30

[W3]

ok godz. 14:00

[A]  - amatorzy 16-39 lat, w tym zawodnicy do III ligi PZTS włącznie (uczestnictwo jak w GP Łodzi)

 

Szczegółowy program podany zostanie po zamknięciu listy zgłoszeń.

Warunkiem rozegrania danej kategorii jest udział, co najmniej 6 osób. Przy mniejszej liczbie zgłoszeń Panie zagrają w odpowiednich kategorii wiekowych mężczyzn, a Panowie w kategorii młodszej

Szczegółowy program zostanie opracowany w piątek po zamknięciu listy zgłoszeń i opublikowany na stronie ŁLTSAiW oraz wysłany uczestnikom pod adres podany w zgłoszeniu.

 

System rozgrywania: uzależniony od liczby uczestników z zapewnieniem rozegrania, co 4 najmniej gier.           

Zgłoszenia: wyłącznie sms lub mail. W zgłoszeniu podajemy kategorię/rocznik, nazwisko i imię, miejscowość (klub) oraz dane do kontaktu (tel. /email).

Ostateczny termin zgłoszeń piątek godz 20:00.

 

Aktualizowana lista zgłoszonych do MWŁ i bieżące informacje:  http://www.lltsaiw.pl/forum/read.php?1,8717

 

Kontakt:         tel. 603 973 628    mail:   waldic60@gmail.com          

Warunki gry: Zawody rozegrane zostaną na 12 stołach, piłeczki Kingnik 40+ *** .

Nagrody:

Puchary/medale  (m1-4),  nagrody rzeczowo-finansowe (m1-4) oraz losowane wśród wszystkich uczestników

 

Wpisowe do turniejów:  20zł

W ramach wpisowego kawa /herbata

 

Uwagi:

• dotyczy kategorii [16-39]: byłych zawodników II ligi PZTS i zawodniczki I ligi obowiązuje roczna karencja, zawodników i zawodniczki z lig wyższych oraz grających w jakiejkolwiek innej lidze zagranicznej karencja dwuletnia.

• warunkiem uczestnictwa jest podpisanie oświadczenia o stanie zdrowia zezwalającym na udział w zawodach, graniu na własną odpowiedzialność oraz zgodzie na publikację swojego wizerunku w reportażach z turnieju i opłacenie wpisowego w wyznaczonym terminie

• osoby, które się zgłoszą, ale zrezygnują z udziału proszone są o niezwłoczne powiadomienie o tym organizatora

•20 min przed rozpoczęciem gier danej kategorii kończymy weryfikację zgłoszeń – o tej godzinie będą skreślane osoby z nieopłaconym wpisowym i rozpocznie się losowanie.

• oficjalna strona internetowa zawodów:  http://www.lltsaiw.pl/

• grający sami pokrywają koszty uczestnictwa (organizatorzy nie wystawiają potwierdzenia opłaty wpisowego)

• obowiązują przepisy gry PZTS

• w zawodach, nie mogą uczestniczyć osoby wykluczone lub zawieszone w rozgrywkach  ŁLAiWTS, ŁOZTS,  i PZTS.

• Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione w przebieralniach.

• wszystkich sprawach spornych nieujętych w regulaminie decydują Sędzia Główny Zawodów i Organizator

 

Sponsorzy:

ŁÓDZKA LIGA TENISA STOŁOWEGO AMATORÓW I WETERANÓW,

Jarosław Ługowski, Henryk Ryczek, Paweł Fordoński, Marcin, Mirosław, Paweł Orzechowski,

Przemysław Przesmycki, Anna Juszczyszyn  oraz Panowie Marcin, Mirosław. «« powrót