WYPEŁNIANIE PROTOKOŁU Z MECZU
(data: 2017-10-09)Protokół z meczu jest ważnym dokumentem, potwierdzającym rozegranie meczu. Niektórzy wypełniają go tylko w części (bez wyników poszczególnych setów), a zdarza się, że pomijają również imiona i nazwiska, zastępując je indeksami. Powoduje to niepotrzebne komplikacje i utrudnienia np. w prowadzeniu i uaktualnianiu rankingów. Niezależnie od tego, protokół taki nie oddaje pełni przebiegu meczu, którym są zainteresowani uczestnicy naszych rozgrywek, aktywnie interesujący się przebiegiem rozgrywek.
Dlatego ZARZĄD ZOBOWIĄZUJE gospodarzy ligowych meczów do sporządzania pełnego protokołu meczowego wg następujących zasad:

1. Protokół powinien być wypełniony w dwóch identycznych egzemplarzach, (jeśli goście życzą sobie otrzymać kopię protokołu).
2. Do protokołu wpisujemy PEŁNE IMIONA I NAZWISKA ZAWODNIKÓW – niedopuszczalne jest wpisanie indeksów abc, xyz , samych inicjałów lub samych tylko imion.
3.Rzetelnie podajemy wyniki poszczególnych spotkań. Wskazane jest podawanie małych punktów w setach.
4.Po sprawdzeniu protokół podpisują obaj kapitanowie drużyn po wpisaniu ewentualnych uwag. Niedopuszczalne jest odmówienie prawa wpisania uwag do meczu.
5.W wersji elektronicznej, w terminie przewidzianym w regulaminie, przesyłamy protokół do osoby odpowiedzialnej za prowadzenie naszej strony.
Gospodarz jest zobowiązany do terminowego przesłania protokołu, więc w jego interesie leży w razie kłopotów z wywiązaniem się z tego obowiązku zapewnić sobie pomoc np. kolegów z drużyny przeciwnej.
WADLIWIE WYPEŁNIONY I PRZESŁANY PROTOKÓŁ NIE BĘDZIE RESPEKTOWANY, WYSYŁAJĄCY MUSI GO BEZZWŁOCZNIE POPRAWIĆ I PRZESŁAĆ PONOWNIE.


Robert Mikołajczyk

Prezes ŁLTSAiW«« powrót