Zaproszenie na MISTRZOSTWA GMINY MOSZCZENICA
(data: 2017-05-22)

Bez tytułu 1

REGULAMIN

INDYWIDUALNYCH MISTRZOSTW GMINY MOSZCZENICA
W TENISIE STOŁOWYM W KATEGORII:  OPEN SENIORKA, OPEN SENIOR, WETERAN 50+

MOSZCZENICA, dn. 28.05.2017 r.

 

1. CEL

-          popularyzacja tenisa stołowego w środowisku

-          wyłonienie najlepszych zawodniczek/ów

 

2. ORGANIZATOR

-          Wójt Gminy Moszczenica

-          GOKiS w Moszczenicy

-          ULKS Moszczenica

 

3. TERMIN I MIEJSCE

 

28.05.2017 r. – MOSZCZENICA, hala sportowa, GOKiS w Moszczenicy, ul. Spacerowa 15

do godz. 8:30                - przyjazd ekip, zgłoszenia, weryfikacja i losowanie,

godz. 9:00                     - otwarcie mistrzostw,

godz. 9:15                     - rozpoczęcie zawodów

 

4. UCZESTNICTWO

Turniej przeprowadzony będzie z podziałem na kategorie wiekowe kobiet i mężczyzn w kat. OPEN oraz bez podziału w kat. WETERAN:

 

5. SYSTEM ROZGRYWEK

Turniej przeprowadzony zostanie zgodnie z przepisami PZTS, systemem pucharowym do dwóch przegranych (prawa strona I-II m-ce) z rozstawieniem w/g list klasyfikacyjnych ŁOZTS lub systemem grupowym, decyduje ilość zgłoszeń, decyzję podejmie organizator zawodów przed turniejem.

Celem prawidłowego i sprawnego przeprowadzenia mistrzostw należy do dnia 26.05.2017 r. przesłać zgłoszenie,  

na adres mailowy: andrzejnitek@poczta.onet.pl wg wzoru:

Nazwisko i Imię

Rocznik

Klub

Gmina

Powiat

Miejsce na liście klasyfikacji ogólnopolskiej

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nie przesłanie zgłoszenia w terminie wszyscy zawodnicy traktowani są jako nie będący na listach klasyfikacyjnych PZTS i nie będą rozstawieni.

 

6. ZASADY FINANSOWANIA

-          koszty organizacyjne i nagród pokrywają organizatorzy,

-          koszty przejazdu i diet jednostki delegujące,

-          wpisowe 20 zł w każdej kategorii

 

7. NAGRODY

-          80 % wpisowego do podziału w każdej kategorii, za miejsca 1 – 3,

-          za I m-ca we wszystkich kategoriach najlepsi otrzymają puchary,

 

8. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy zagubione podczas trwania mistrzostw.

Uczestnicy zobowiązani są ubezpieczyć się od następstw NW.

W sprawach nie ujętych w regulaminie decyduje organizator w konsultacji z Sędzią głównym.

ULKS Moszczenica«« powrót