Zaproszenie na memoriał Grzegorza Ligieckiego
(data: 2016-11-20)

 

I MEMORIAŁ im. GRZEGORZA LIGIECKIEGO

KLUB SPORTOWY „ELTA” w Łodzi

91-134 Łódź, ul.Rojna 46a

Sekretariat Klubu: 601 22-70-22, e-mail: kselta@o2.pl

Adres do korespondencji: 91-205 Łódź Aleksandrowska 67/93

Kancelaria ABB

Konto: Bank Pekao S.A. 96124055271111000055944782

www.kselta.pl oraz www.elta2000.futbolowo.pl

 

 

KOMUNIKAT ORGANIZACYJNY TURNIEJU TENISA STOŁOWEGO

POŚWIĘCONEGO PAMIĘCI GRZEGORZA LIGIECKIEGO

 

 

I CEL IMPREZY

 

1. Uczczenie pamięci wybitnego sportowca, trenera, tenisisty Grzegorza Ligieckiego.

2. Popularyzacja tenisa stołowego wśród dzieci i młodzieży.

 

II ORGANIZATOR

 

Klub Sportowy Elta Łódź

Wydział Sportu w Departamencie Spraw Społecznych UMŁ

 

III TERMIN I MIEJSCE

 

4 grudnia 2016 r.

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 20 ul. Warecka 41, Łódź

 

IV ZGŁOSZENIA

 

Zgłoszenie udziału należy potwierdzić wyłącznie drogą elektroniczną do dnia 2 grudnia do godz. 15-ej na adres e-mail kselta@o2.pl oraz opłacenie wpisowego (kategoria OPEN)

 

V WARUNKI UCZESTNICTWA

 

W zawodach mogą brać wszyscy chętni (z Polski i zagranicy), zrzeszeni i niezrzeszeni w federacjach krajowych. Wymagane jest posiadanie stroju i sprzętu sportowego zgodnego z obowiązującymi przepisami oraz orzeczenia o zdolności do uprawiania tenisa stołowego poświadczone w książeczce/karcie zdrowia.

 

Warunkiem uczestnictwa jest również opłata wpisowego:

- Kategorie młodzieżowe – bez wpisowego

- Kategoria Open – 20 zł

 

Opłata startowa na konto 96124055271111000055944782

W tytule przelewu należy wpisać: MEMORIAŁ, imię nazwisko rok urodzenia

 

VI SPOSÓB PRZEPROWADZENIA ZAWODÓW

Zawody zostaną rozegrane w kategoriach:

- open – bez ograniczeń

- kadetek i kadetów – urodzeni w 2002 i 2003 roku

- młodziczek i młodzików oraz młodszych – urodzeni w 2004 roku lub później

Zawodnik może wziąć udział tylko w jednej kategorii wiekowej.

System rozgrywek będzie ustalony na podstawie ilości zgłoszonych zawodników.

Dla najlepszych zawodników przewidziane są nagrody.

 

 

VII PRZEWIDYWANY PROGRAM ZAWODÓW

 

9.30 losowanie grup turniejów młodzieżowych

10.00 uroczyste otwarcie zawodów

10.15 początek turniejów młodzieżowych

11.30 losowanie grup turnieju open

12.00 początek turnieju open

 

VIII NAGRODY

 

We wszystkich kategoriach za zajęcie miejsca 1-3 puchar i nagroda rzeczowa

 

IX POZOSTAŁE POSTANOWIENIA REGULAMINOWE

 

1. Organizator zabezpiecza szatnie tylko na potrzeby przebrania i kąpieli.

2. Organizator nie odpowiada za rzeczy pozostawione w szatni i na terenie obiektu.

3. Organizator nie odpowiada za wszelkiego rodzaju urazy powstałe podczas imprezy.

4. Uczestnicy imprezy ubezpieczają się i przyjeżdżają na własny koszt.

 

Szczegółowy regulamin oraz program zawodów opublikowany będzie na stronie www.kselta.pl

 

 

 

Organizator

Klub Sportowy Elta Łódź

 

 

 

 

 

 

 «« powrót