ZEBRANIE KOŃCZĄCE SEZON 2015-2016
(data: 2016-05-31)Dnia 20 czerwca o godzinie 17.30, w pawilonie KS Elta przy ul. Rojnej 46a (za basenem) rozpocznie się zebranie kierowników drużyn uczestniczących w rozgrywkach ŁLTSAiW, kończące sezon 2015/2016.
Prosze o niezawodną obecność osób upoważnionych do reprezentowania swoich drużyn (1 osoba/drużynę), ze względu na wagę decyzji jakie w drodze głosowania, powinny zostać na zebraniu podjęte.
Są to m.in.:
- wybór Zarzadu na następną kadencję,
- wskazanie osoby (osób) odpowiedzialnej (odpowiedzialnych) za organizacyjny przebieg rozgrywek (układanie terminarza, ewidencja składów i adresów drużyn, aktualizowanie tabel ligowych, klasyfikacja rankingowa, itp),
- ewentualne zmiany (uszczegółowienia) zapisów regulaminowych,
- wnioski zgłoszone w czasie zebrania

z poważaniem
Wiesław Mruk


«« powrót