KOMUNIKAT ZARZĄDU
(data: 2016-01-29)Na zakończenie rundy jesiennej 2015-2016 Zarząd zajął się dwoma przypadkami niesportowych i niekulturalnych zachowań zawodników naszej Ligi Amatorskiej.
Pierwszy przypadek to naganne zachowania podczas meczów Marka Grzesiaka z drużyny Geronimo.
Z uwagi na liczne skargi dotyczące niesportowego zachowania Marka Grzesiaka, Zarząd na podstawie §15 Regulaminu ŁLTSAiW, udziela Markowi Grzesiakowi upomnienia i zobowiązuje do zachowywania się w trakcie rozgrywek, w sposób kulturalny, nie zakłócający sportowej i koleżeńskiej atmosfery.
Nadmieniamy, że ponowne skargi drużyn mogą skończyć się odsunięciem zawodnika od uczestnictwa w rozgrywkach ligowych.

Drugi przypadek to spoliczkowanie i oplucie jednego z zawodników I ligi przez Przemysława Moćko z Energetyka.
Za dopuszczenie się naruszenia nietykalności cielesnej współuczestnika rozgrywek Zarząd udziela Przemysławowi Moćko upomnienia (zgodnie z §15 Regulaminu ŁLTSAiW) .
Każde następne tego rodzaju, lub podobne zachowanie, zostanie ukarane wykluczeniem z rozgrywek.

Zarząd

pavmar«« powrót