Pierwszy turniej XIV edycji GRAND PRIX ŁODZI
(data: 2015-10-05)

Łódzkie GRAND PRIX

amatorów i weteranów tenisa stołowego

1 turniej - Otwarte Mistrzostwa gminy Andrespol

 

DATA:      niedziela 11 października 2015 r.

MIEJSCE: Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji „RELAKS”  Wiśniowa Góra ul. Tuszyńska 113

SPONSORZY: Urząd Gminy w Andrespolu,  Magellan S.A., PPHU Drewnostyl, F. P-H RETTURN, ALE CHATA

SYSTEM ROZGRYWANIA: 

1.    eliminacje grupowe (bez zgłoszonych 16 najlepszych zawodników wg rankingu GPŁAiW 2014/2015)

2.    turniej główny (48 osób) i turniej pocieszenia

 

Ze względu na uwarunkowania techniczne i czasowe liczba uczestników ograniczona do 80

 

Rozstawienie i rozlosowanie zgodnie z rankingiem końcowym ŁGPAiW 2014/2015, z zasadą by w jednej grupie nie grały osoby z jednej drużyny (podanej organizatorom w zgłoszeniu).

 

UCZESTNICZYĆ MOGĄ:     

• amatorzy

• kobiety – z wyłączeniem zawodniczek ekstraklasy

• weterani – osoby z rocznika 1976 i starsi

• zawodnicy do 15 lat (rocznik 2000 i młodsi)

• zawodnicy 16-39 lat grający, co najwyżej w III lidze PZTS

• zawodnicy grający w ligach zagranicznych na 3 najniższych poziomach.

 

KARENCJE:  (minimalny okres liczony od daty rozegrania ostatniego meczu)

       - zawodnicy ekstraklasy i lig zagranicznych - 5 lat,      

- zawodniczki ekstraklasy i zawodnicy I ligi - 3 lata,

- zawodnicy II ligi - 1 rok.

 

PROGRAM ZAWODÓW

·           od 9:00 do 9:40 – przyjmowanie i weryfikacja zgłoszeń do eliminacji grupowych

·           10:00                           – rozpoczęcie gier grupowych

·           rozpoczęcie turniejów pocieszenia 1 rundy turnieju głównego

·      do  13:00             weryfikacja zgłoszeń do turnieju głównego

·      13:30                    wręczenie nagród i uroczyste zamknięcie XIII edycji GPŁAiW

·           kontynuacja turniejów pocieszenia i głównego

 

Turniej będzie rozgrywany na 16 stołach białymi piłeczkami starego typu (celuloid)

 

ZGŁOSZENIA:

 elektronicznie:  e-mail, forum ŁLAiWTS oraz telefonicznie (sms-em) do godziny 12:00 w sobotę,
        w miejscu zawodów – do godziny 9:40 w niedzielę;

W zgłoszeniu należy podać nazwisko i imię a także rocznik/miejscowość/klub oraz telefon/mail do kontaktu jeśli nie ma lub się zmieniło z danymi podanymi w rankingu z sezonu 2014/2015.

Na stronie internetowej http://www.lltsaiw.pl/forum/read.php?1,5665 będzie można sprawdzić status swojego zgłoszenia.  Skład „16” podany zostanie w sobotę do godz. 14:00.

 

WPISOWE:  

10 zł - osoby które zgłoszą się do godz. 12:00 w sobotę

20 zł - osoby zgłaszające się w dniu zawodów

W ramach wpisowego kawa i herbata

 

KONTAKT: Waldemar Ciesiołkiewicz, tel. 603 973 628, mail waldic60@gmail.com

 

NAGRODY: 

·         rzeczowe dla najlepszej czwórki (niewykluczone też za miejsca 5-6 oraz 7-8) turnieju głównego

·         upominki dla finalistów turnieju pocieszenia, najmłodszych oraz najstarszych uczestników

 

Przewidujemy też losowanie upominków wśród uczestników.

           

UWAGI:

·         osoba, która zgłosi się do turnieju, ale zrezygnuje z udziału ma obowiązek powiadomić o tym organizatora przed rozpoczęciem losowania grup eliminacyjnych – do 9:40 w niedzielę;

·         osoba z najlepszej „16” powinna powiadomić o rezygnacji organizatora niezwłocznie do godziny 12:00 w sobotę.  Niespełnienie tego obowiązku skutkuje skreśleniem z listy uczestników tego turnieju a ewidentne zlekceważenie utratą tego przywileju w kolejnych turniejach cyklu. Osoby niesumienne do kolejnych turniejów będą się mogły zgłosić tylko przed zawodami.

·         losujemy i wpisujemy do drabinek /tabelek tylko osoby z opłaconym wpisowym;

·         warunkiem uczestnictwa jest podpisanie oświadczenia o stanie zdrowia zezwalającym na udział w zawodach oraz graniu na własną odpowiedzialność;

·         grający sami pokrywają koszty uczestnictwa (organizatorzy nie wystawiają potwierdzenia opłaty wpisowego);

·         na terenie ośrodka obowiązuję kategoryczny zakaz palenia papierosów i spożywania alkoholu;

·         obowiązują przepisy gry PZTS;

·         Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione w przebieralniach;.

·         Organizator decyduje we wszystkich nieujętych w regulaminie oraz spornych sprawach.

 

Za organizatorów

Waldemar Ciesiołkiewicz

 

 «« powrót