4 turniej GRAND PRIX ŁODZI
(data: 2015-03-18)

Bez tytułu 1

Zapraszamy na  5 (ostatni) turniej GRAND PRIX ŁODZI

 

DATA:      19 kwietnia 2015 r. (niedziela)

MIEJSCE:             Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Łodzi, ul. Czajkowskiego 14

 

SYSTEM ROZGRYWANIA:  wszyscy grają w jednej kategorii.

1.    eliminacje grupowe (bez zgłoszonych 24 najlepszych zawodników w rankingu GPŁAiW 2014/2015

2.    Turniej główny i turniej pocieszenia

Ze względu na uwarunkowania techniczne i czasowe liczba uczestników ograniczona do 84

Rozstawienie i rozlosowanie zgodnie z rankingiem ŁGPAiW 2014/2015, z zasadą by w jednej grupie nie grały osoby z jednej drużyny (podanej organizatorom w zgłoszeniu)

UCZESTNICZYĆ MOGĄ:

• amatorzy

• kobiety – z wyłączeniem zawodniczek ekstraklasy

• weterani - zawodnicy, co najmniej 40 letni (rocznik 1975 i starsi)

• zawodnicy do 15 lat (rocznik 1999)

• zawodnicy 16-39 lat grający, co najwyżej w III lidze PZTS

• zawodnicy grający w ligach zagranicznych na 3 najniższych poziomach

 

KARENCJE:  (minimalny okres liczony od daty rozegrania ostatniego meczu)

       - zawodnicy ekstraklasy i lig zagranicznych - 5 lat        - zawodniczki ekstraklasy - 3 lata

- zawodnicy I ligi – 3 lata                                               - zawodnicy II ligi - 2 lata

 

PROGRAM ZAWODÓW

·           od 8:45 do 9:30 – przyjmowanie i weryfikacja zgłoszeń do eliminacji grupowych

·           10:00                           – rozpoczęcie eliminacji grupowych

·      od 12:30             – rozgrzewka rozstawionych

·      do  13:00             weryfikacja zgłoszeń do turnieju głównego

·      ok 13:00 pierwsze gry turnieju głównego i turnieju pocieszenia

Turniej będzie rozgrywany na 12 stołach białymi piłeczkami starego typu (celuloid)

 

ZGŁOSZENIA:  drogą elektroniczną (e-mail) lub  telefoniczną (sms) 

Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc o udziale decyduje kolejność zgłoszeń

  • osoby z pierwszej 24 w rankingu GPŁAiW 2014/2015) – najpóźniej do godz. 12:00 w sobotę 21.04.

·         pozostali - do godziny 20:00. Osoby z miejsc 25, 26, …  powinny zgłosić się przed godziną 12:00, ponieważ mogą uzupełnić „pierwszą 24-kę” (decyduje lista zgłoszeń z tej godziny)

 

Zgłoszenie po tych terminach powoduje utratę rozstawienia – zawodnicy zostają dopisani na koniec listy startowej. W przypadku wolnych miejsc, będą jeszcze zapisy w miejscu zawodów -  do 9:30 w niedzielę

 

Osoby, rezygnujące z udziału w turnieju a w szczególności te z „24”, mają obowiązek powiadomić o tym organizatora. Dla niesumiennych będą kary określone w UWAGACH i regulaminie zawodów.

W zgłoszeniu należy podać nazwisko i Imię oraz rocznik/miejscowość/klub, jeśli nie ma lub się zmieniło z danymi podanymi w rankingu z sezonu 2013/2014 a także telefon/mail do kontaktu.

Na stronie internetowej http://www.lltsaiw.pl/forum/read.php?1,5284będzie zamieszczona i aktualizowana lista zgłoszonych, więc będzie można sprawdzić status swojego zgłoszenia. Ostateczny Skład „24”podamy około godz. 15:00 w sobotę.

 

 

WPISOWE: 

§       20zł                              15zł - młodzież szkolna, emeryci i renciści,

W ramach wpisowego kawa i herbata.

KONTAKT: Waldemar Ciesiołkiewicz, tel. 603 973 628, mail waldic60@gmail.com

NAGRODY: 

·         dla najlepszej czwórki (niewykluczone też za miejsca 5-6 oraz 7-8) turnieju głównego

·         upominki dla finalistów turnieju pocieszenia, najmłodszego oraz najstarszego uczestnika

 

Niektóre szczegóły (uzależnione od liczby startujących) podamy w formie komunikatu już na sali przed rozpoczęciem eliminacji i turnieju głównego.

           

UWAGI:

Oficjalna strona internetowa zawodów  http://pingponglodz.org    została zaatakowana przez wirusa. Są poważne problemy, ale mamy nadzieję, że uda się ją „reanimować”.  Do tego momentu informacje o GP Łodzi, MWŁ i innych, których organizacją kieruję, będą na  stronie  ŁLAiWTS: http://www.lltsaiw.pl/

·         osoba, która zgłosi się do turnieju, ale zrezygnuje z udziału ma obowiązek powiadomić o tym organizatora przed rozpoczęciem losowania grup eliminacyjnych.

·         osoba z „16” zwolnionej z eliminacji o rezygnacji powinna powiadomić niezwłocznie po podjęciu takiej decyzji, żeby organizator mógł wprowadzić odpowiednie zmiany. Niespełnienie tego obowiązku skutkuje skreśleniem z listy uczestników tego turnieju a ewidentne zlekceważenie utratą tego przywileju w kolejnych turniejach cyklu. Osoby niesumienne do kolejnych turniejów będą się mogły zgłosić tylko przed zawodami

·         losujemy i wpisujemy do drabinek /tabelek tylko osoby z opłaconym wpisowym

·         warunkiem uczestnictwa jest podpisanie oświadczenia o stanie zdrowia zezwalającym na udział w   zawodach oraz graniu na własną odpowiedzialność

·         grający sami pokrywają koszty uczestnictwa (organizatorzy nie wystawiają potwierdzenia opłaty wpisowego)

·         na terenie szkoły obowiązuję kategoryczny zakaz palenia papierosów i spożywania alkoholu

·         obowiązują przepisy gry PZTS

·         Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione w przebieralniach.

·         Organizator decyduje we wszystkich nieujętych w regulaminie oraz spornych sprawach.

 

 

 

                                                                                         

 

Za organizatorów

Waldemar Ciesiołkiewicz

           

 «« powrót