PODZIĘKOWANIE
(data: 2015-02-04)Składam serdeczne podziękowania wszystkim, którzy tak licznie przybyli, aby uczestniczyć w pożegnaniu śp. Grzegorza Ligieckiego.
Dziękuję również tym, którzy z racji wykonywanych obowiązków zawodowych lub rodzinnych nie mogli towarzyszyć w tej Jego ostatniej drodze.
W imieniu pogrążonej w żałobie Rodziny oraz swoim własnym

Robert Mikołajczyk
Prezes KS Elta
pavmar«« powrót